Cirkus för framtiden
- Ett cirkusprojekt för en levande planet - 


Det krävs fantasi för att drömma om något nytt och bättre, och mod för att försöka göra drömmen till verklighet. 


Cirkus för framtiden är ett projekt för barn och unga med fokus på klimat och miljö genom kulturupplevelser, äventyr och cirkus. Vi erbjuder äventyrsvandringar, Zombieäventyr, workshops, läger och föreställningar. 

Genom att ge barn upplevelser i skog och natur ger vi barnen en förståelse för hur allting hänger ihop. Hur vi är en del av naturen och att den är en del av oss. Innehållet i projektet kommer att skapas tillsammans och i samråd med barn och unga som då blir både medskapare och deltagare.

Med cirkus som verktyg ger vi barnen mod att ta plats och vara med och formulera vilken framtid de vill leva i. 
Vårt syfte med projektet är inget mindre än att bidra till kampen för en levande planet. 


Karavan har tillsammans med oss i Cirkus Saga blivit beviljade ett

3-årigt projekt av Allmänna Arvsfonden


För att få mer info om projektet, kolla in vår hemsida www.cirkusforframtiden.se

Vi har föreställningar för alla åldrar. Poetiska nummer och absurd komik, Kaos och politk.

Kontakta oss


Nopa:  0733-87 32 80


  Ida:      0704-361 360


  Josefin: 073-540 38 14