KARAVAN

Scenkonstkollektiv i Malmö för cirkus och musik.Cirkus Saga startade Karavan  2009   tillsammans med Faela! och LUR som ett försök att fylla ut ett tomrum, med en nycirkuskultur som inte syns så mycket i Skåne men som nu håller på att växa fram.  Karavan är en scen, ett träningstställe och en plattform för professionella cirkusartister och fysiskt utövande konstnärer som tidigare inte haft någon permanent plats att samlas kring och utvecklas på. Karavan är en plats där vi kan knyta band, träna, inspireras och göra föreställningar ihop. Detta främjar kvalitet samt konstnärlig förnyelse inom fältet.


Varje år har Karavan premiär  för en ny föreställning.   I flera av våra tidigare produktioner har vi experimenterat med att låta publiken delta genom olika former av interagerande och inte stannat vid att lämna dem stillasittande som åskådare och bara ta in det vi serverar.


I  postapokalyptiska föreställningen “Days of War - Nights of love” fick publiken uppleva jordens undergång och inkluderades i verket i rollen som “överlevare”. Ledda i grupp genom mörka gångar med pannlampor som enda ljuskälla visades spillrorna av den civilisation som en gång var. Inspirerade av workshopen vi hade med “Teatro de los sentidos” ville vi skapa en omslutande föreställning där alla sinnen bidrog till helhetsupplevelsen. Vi hoppades att på det sättet skapa en starkare känsla av verket.


I föreställningen  “Karneval” släppte vi dem fria och de fick mitt under föreställningen delta i en karneval som vi iscensatte. Publiken fick klä ut sig, ta på sig masker detta för att sudda ut gränsen mellan åskådare och publik. De fick även aktivt delta genom att spela interaktiva spel, dansa pardans, både med oss artister och med varandra.


I vår senaste föreställning "One Way" ledde vi publiken genom en resa till Mars  lät vi gruppen använda alla sina sinnen och vara aktiva i att bygga upp en ny värld. Särskilt One Way lärde oss om hur viktigt det är att ta hand om sin publik när vi begär att de är medskapare och inte bara konsumenter.


 

Men Karavan är mer än bara ett cirkusäventyr där man roar sig. Vi som jobbar med projektet slutar aldrig att oroa oss för planetens framtid. I alla våra föreställningar tar vi upp och vädrar de problem som vi som mänsklighet står inför och de frågor som berör och oroar oss.

Planeten utsätts för ständiga ekonomiska kriser, resurskriser och hotande miljökatastrofer. Haven töms på fisk, och jordens resurser håller på att ta slut. Istället för att tillsammans ta tag i och ändra förutsättningarna för dessa högst verkliga kriser så skuldbeläggs de människor med minst reellt inflytande. Människors liv och utrymme för påverkan begränsas effektivt genom lagar, hot, trånga normer och ouppnåeliga mål.

Vi läser tidningarna, ser på nyheter och får ta del av ett samhälle där rasister sitter i riksdagen, barn skickas med chartrade flyg till död och förföljelse, ett samhälle där människor drunknar på väg mot drömmen om ett tryggt liv. Personer som inte har vit hy förföljs och trakasseras av dem som ska skapa trygghet. Det gemensamma privatiseras till varje pris och människor hetsas in i konsumtion och lånekaruseller.


Men vad händer? Inget, vi sitter i soffan och tar del av överflödet av information. Få reagerar och ännu färre försöker göra något åt saken. Vi ser en tystnadens kultur där medborgarna har passiviserats till åskådare. I ett sådant samhälle är det svårt för oss att göra en föreställning utan att säga något som vi tycker är av betydelse. Att göra en föreställning där publiken ännu en gång reduceras till åskådare känns inte aktuellt.


Allt är politik, så även cirkus och musik. Vi vill tillsammans med vår publik försöka få syn på, hitta något, som kan hjälpa oss att agera tillsammans.


Vi har föreställningar för alla åldrar. Poetiska nummer och absurd komik, Kaos och politk.

Kontakta oss


Nopa:  0733-87 32 80


  Ida:      0704-361 360


  Josefin: 073-540 38 14