Nopa

       0704361360

      Josse

      0735403814

cirkussaga@hotmail.com

          Ida

       0704361360

Vi har föreställningar för alla åldrar. Poetiska nummer och absurd komik, Kaos och politk.

Kontakta oss


Nopa:  0733-87 32 80


  Ida:      0704-361 360


  Josefin: 073-540 38 14