Fortbildning för lärare

Samspel- koordination-balans


För de skolor som vill göra en cirkussatsning inför t.ex. en skolföreställning, eller bara för att det är kul,  har vi ett intensivt workshopkoncept. Det är anpassat för lärare och förskolelärare så att de i sin tur kan lära ut grunderna i cirkus, akrobatik, jonglering och balanskonster till sina elever.


Vi erbjuder en kreativ och lustfylld fysisk träning där det är lätt att anpassa svårighetsgrad utifrån elevernas kunskap och vilja. I  cirkusträningen finns inga tävlingsmoment utan alla elever utvecklas i egen takt utifrån förutsättningar och vad de tycker om att göra.


Fortbildningen är bra att kombinera med vårt prova på cirkus koncept. Då kommer vi först ut till klassen/skolan och har en eller flera workshoppass med barnen, sedan kan lärarna ta vid där vi slutar och hålla igång kunskaperna. Men fortbildningen fungerar såklar även fristående för lärare som har ett intresse för att lära sig något nytt.


Kontakta oss Nopa:0733-87 32 80      Ida: 0704-361 360       Josefin: 073-540 38 14


Vi har föreställningar för alla åldrar. Poetiska nummer och absurd komik, Kaos och politk.